0
0
0
Корзина0.00 грн
ДОГОВІР
про надання послуг на умовах публічної оферти
м. Харків
Цей Договір є договором надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг на замовлення, придбання та зберігання Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та зберігання товарів з інтернет-магазинів США та Європи.
Цей договір є змішаним договором відповідно до частини 2 статті 628 ЦК України. До правовідносин за даним договором застосовуються положення параграфу 2 глави 54 ЦК України та положення глав 66, 69 ЦК України.
Компанія «Brandmall», надалі – Виконавець, на підставі статті 633 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб (надалі – «Клієнт») укласти договір про надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг з придбання та зберігання Товарів, на умовах викладених нижче.
Визначення термінів.
Для цілей цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:
1. Компанія «Brandmall»— юридична особа, або фізична особа підприємець, визначені на умовах передбаченими цим Договором.
1.1 Оферта – адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі пропозиція  на укладення Договору на надання послуг, викладеного у стандартній та незмінній для всіх формі, на умовах, що містяться в цій оферті.
1.3. Опублікування – розміщення тексту цієї Оферти в його чинній редакції у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті Виконавця за адресою: https://brandmall.com.ua/politika-konfidencialynosti
1.4. Клієнт – фізична або юридична особа, яка здійснила акцепт оферти та за завданням якої Виконавець надає послуги.
1.5. Сторони – Клієнт та Виконавець у сукупності, а кожен окремо – сторона.
1.6. Послуги — інформаційно-консультаційні послуги та посередницькі дії Виконавця пов’язані з придбанням для Клієнта Товарів із інтернет-магазинів США та Європи, які були обрані Клієнтом на умовах цього Договору та забезпечення зберігання цих Товарів до моменту витребування Клієнтом. Послуги включають в себе інформаційні-консультаційні послуги щодо характеристик Товару, цін на Товар, використання Товару, пошук Товару в інтернет-магазинах США та Європи, придбання, упакування обраних Клієнтом товарів, а також їх зберігання. Повний перелік та вартість послуг, які надаються Виконавцем, викладені на сайті Виконавця https://brandmall.com.ua/
1.7. Продавці – треті особи, що здійснюють продаж товарів.
1.8. Товари – товари, перелік найменування, асортимент яких, погоджений Сторонами на Сайті Виконавця шляхом надання Замовлення, щодо яких Клієнтом надаються послуги на умовах, що містяться в цій оферті.
1.9. Акцепт оферти – повна і беззастережна згода Клієнта на прийняття умов оферти. Оферта вважається акцептованою Клієнтом, а Договір укладеним, з моменту оформлення Клієнтом Замовлення на сайті Виконавця.
1.10. Договір – укладений шляхом акцепту цієї оферти договір на надання послуг між Виконавцем та Клієнтом.
1.11. Замовлення – Запит Клієнта на надання Послуг/організацію придбання Товару. Замовлення здійснюється Клієнтом шляхом додавання тоару у віртуальну корзину та оформлення замовлення  на. З моменту оформлення замовлення стає невід’ємною частиною Договору.
2. Предмет договору.
2.1. Виконавець зобов’язується надавати інформаційно-консультаційні послуги на умовах цього Договору та за дорученням Клієнта від свого імені та за рахунок Клієнта за винагороду надавати Послуги з придбання товарів з інтернет-магазинів США та Європи та забезпечити зберігання Товарів на умовах публічної оферти відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
2.2. Послуги можуть бути надані будь-яким суб’єктом господарювання, який входить до Компанії «Brandmall»» на умовах, визначених цим Договором.
2.3. У всіх первинних документах Продавця Виконавець зазначається як Покупець Товарів.
2.4. Товари, придбані Виконавцем у Продавця за рахунок Клієнта є власністю Клієнта.
2.5. Виконавець залишає за собою право відмовити Клієнту у наданні йому Послуг у випадках встановлених Договором. При цьому грошові кошти, що надійшли від Клієнта, повертаються Виконавцем Клієнту на умовах цією оферти.
2.6. Сторони розуміють, що Виконавець не несе відповідальності за якість Товару та наслідки споживання Товарів. Всі претензії щодо Товару, його якості, Клієнт має пред’являти безпосередньо до продавця Товару, або перевізнику (в разі, якщо Товар прибув до Виконавця належної якості, та отримав пошкодження під час доставки. Якість Товару під час зберігання у  Виконавця перевіряється за окремою заявкою Клієнта). При цьому Виконавець зобов’язується сприяти Клієнту у вирішенні претензій до Продавців шляхом надання всієї наявної у Виконавця інформації щодо порядку роботи, умови продажу та повернення Товару, місця знаходження відповідних Продавців, а також будь-який інший інформації суттєвої для вирішення таких претензій, що знаходиться в розпорядженні Виконавця і не є конфіденційною в силу закону або договору.
Загальні положення.
3.1. Діюча публічна оферта адресована всім особам, що бажають скористатися Послугою.
3.2. Виконавець залишає за собою право самостійно вносити зміни та доповнення до публічної оферти. Всі зміни і доповнення до публічної оферти опубліковуються на Сайті Виконавця і завжди доступні за адресою: https://brandmall.com.ua/politika-konfidencialynosti
3.4. Всі умови публічної оферти є обов’язковими до виконання, як для Клієнта, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Клієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами публічної оферти та умовами надання послуг, викладеними на сайті Виконавця.
3.5. Якщо Клієнт не згоден з умовами дійсної публічної оферти або з будь-яким із її пунктів, він може відмовитись від замовлення Послуг.
4. Умови та порядок надання послуг.
4.1. Для укладення Договору та оформлення замовлення Клієнт повинен здійснити реєстрацію або оформити заявку у відповідній формі на сайті або через електронну адресу/мобільний додаток Виконавця шляхом внесення відповідних даних. Інформація, що вказується Клієнтом при реєстрації/оформленні заявки, повинна бути повною та достовірною. В протилежному випадку Виконавець має право відмовити у наданні Послуг та не несе відповідальність за неможливість виконання своїх зобов’язань за Договором.
4.2. Клієнт зобов’язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Клієнтом при реєстрації. У разі виникнення у Клієнта підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Клієнт зобов’язується негайно повідомити про це Виконавця, направивши відповідний електронний лист за адресою: [email protected]
4.3. Виконавець зобов’язується забезпечувати зберігання і конфіденційність реєстраційних відомостей. Всі дії протягом строку дії Договору з використанням логіна і пароля Клієнта вважаються здійсненими Клієнтом. Виконавець не несе відповідальність за несанкціоноване використання реєстраційних даних Клієнта третіми особами. Виконавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті в загальнодоступній формі.
4.4. У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, Виконавець має право анулювати замовлений Товар із Замовлення Клієнта та повідомити про це Клієнта шляхом відправлення електронного повідомлення на адресу, вказану при реєстрації Клієнта або через особистий кабінет Клієнта на сайті. При цьому, Виконавець зобов’язаний зробити перерахунок загальної вартості Замовлення.
5. Права та обов’язки Сторін.
5.1. З метою виконання цього Договору Виконавець бере на себе наступні зобов’язання:
5.1.3. забезпечити зберігання Товару на умовах, викладених на сайті Виконавця до моменту його витребування Клієнтом.
5.1.4. за вимогою Клієнта надати повну інформацію про стан виконання його Замовлення, окрім внутрішньої інформації між торговою точкою та Виконавцем (трек номер від торгової точки, банківські дані, особиста інформація Виконавця в кабінеті або ордері від торгової точки та подібне).
5.1.5. не розголошувати особисті дані Клієнта та його Замовлення, окрім виконання умов даного Договору. У всіх інших випадках особисті дані Клієнта та інформація про його Замовлення може бути надана у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.2. З метою виконання цього Договору Виконавець має наступні права:
5.2.1. отримати плату за надані Послуги на умовах цього Договору.
5.2.2. для виконання умов цього Договору залучати агентів та посередників.
5.2.3. на зміну або доповнення без попередження Клієнта будь-якої інформації на своєму Сайті.
5.2.4. в односторонньому порядку визначати для конкретного Клієнта доступні йому способи оплати, скасовувати зроблені Клієнтом замовлення, притримувати Товар, який належить передати Клієнту, в разі, якщо Клієнт здійснив або був запідозрений Виконавцем в скоєнні протиправних дій, спрямованих на заподіяння збитків (крадіжка, шахрайство, підміна та ін.).
5.2.5. використовувати технологію cookies (cookies – службова інформація отримана від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігається у браузері. Застосовується для зберігання даних, специфічних для даного користувача та використовуваних веб-сервером для різноманітних цілей). Сookies не вміщує конфіденційну інформацію та не передається третім особам.
5.2.8. отримувати інформацію про ip-адресу відвідувача свого сайту, але дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача. У випадках встановлених законом інформація про ip-адресу відвідувача сайту, може бути надана у порядку, передбаченому чинним законодавством України та країн Європи та США.
5.3. З метою виконання цього Договору Клієнт бере на себе наступні зобов’язання:
5.3.1.  Клієнт зобов’язаний ознайомитись з текстом публічної оферти.
5.3.2. Клієнт зобов’язується своєчасно сплатити у повному обсязі:
— вартість Товарів;
— вартість інших послуг, замовлених Клієнтом, а також додаткових витрат, які можуть виникнути під час надання послуг.
5.3.3. Прийняти Товари, замовлені відповідно до умов цього Договору.
5.4. Клієнт несе повну відповідальність за правильність заповнення усіх пунктів форми Замовлення на Сайті Виконавця та своєчасність надання необхідних даних та документів.
5.5. З метою виконання цього Договору Клієнт має наступні права:
5.5.1. отримати консультаційно-інформаційні послуги на умовах і строки передбачені цим Договором;
5.5.2. отримати Товари на умовах і строки передбачені цим Договором.
5.5.3.  отримати у Виконавця інформацію про стан виконання його Замовлення.
5.5.4. відмовитись від виконання цього Договору, скасувавши надане Виконавцю Замовлення. При цьому Клієнт зобов’язаний:
– повідомити Виконавця про відмову від Замовлення до настання моменту купівлі Товару у Продавця. При цьому факт перерахунку коштів на рахунок Виконавця є підтвердженням згоди Клієнта на купівлю Товару у Продавця.
5.5.5.замовити повернення Товару Продавцю (крім Товарів, які не підлягають поверненню згідно чинного законодавства). У цьому випадку Клієнт має виплатити Виконавцю комісійну винагороду за Послуги, здійснені ним до відмови Клієнта, витрати на повернення Товарів Продавцю, а також відшкодувати Виконавцю понесені ним до відмови Клієнта витрати. Повернення коштів Клієнту буде здійснено протягом 3-х банківських днів після повернення грошей від Продавця.
5.5.6. При Акцепті оферти, а також при користуванні Сайтом дотримуватися всіх чинних норм та вимог законодавства України, в тому числі правил Інтернет-eтики.
6. Вартість послуг та умови оплати.
6.1. Вартість послуг визначається при оформленні відповідного замовлення за кожне замовлення окремо на підставі встановлених на сайті Виконавця цін в гривнях, що еквівалентна долару США за офіційним курсом Приват Банку, встановленим на дату здійснення оплати Клієнтом.
6.2. Розрахунок вартості оплати формується на підставі оформленого Клієнтом замовлення та надсилається засобами електронного зв’язку/через особистий кабінет Клієнта на сайті/на адресу Клієнта, що була ним вказана пiд час реєстрації або оформленні заявки. Сформоване замовлення набуває чинності відразу ж з моменту його формування.
6.3. Прострочення здійснення оплати дає Виконавцю право призупинити надання послуг до дня надходження відповідних грошових коштів від Клієнта.
6.4. Послуги вважаються оплаченими Клієнтом при безготівковому розрахунку з моменту надходження суми оплати на поточний рахунок Виконавця та у разі оплати готівкою з моменту оформлення Виконавцем прибуткового касового ордера на отримання коштів.
6.5. Проводячи оплату через платіжну систему Potrmone клієнт погоджується із сплатою вказаної комісії обраного платіжного сервісу Portmone за зручності, безпечну, швидку оплату на сайті.
7. Гарантії.
7.1. Протягом терміну дії Договору Виконавець докладе всіх зусиль для надання послуг  відповідно до замовлення Клієнта.
7.2. Приймаючи умови цієї оферти шляхом її акцепту, Клієнт запевняє Виконавця і гарантує, що він:
7.2.1. укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.
7.2.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.
7.2.3. надає достовірні дані Виконавцю при реєстрації на сайті Виконавця, оформленні замовлення і платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата послуг.
8. Зміна умов оферти.
8.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту опублікування відповідної редакції Оферти на сайті Виконавця в мережі Інтернет і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.
8.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та /або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд.
9. Термін дії, зміна і розірвання Договору.
9.1. Термін дії цього Договору: Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти і діє до моменту виконання Виконавцем зобов’язань з надання Послуг в об’ємі, погодженому Сторонами у замовленні на Сайті, або до моменту розірвання Договору.
9.2. Договір може бути розірваний:
9.2.1. Кожною зі Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України і цією Офертою;
9.2.2. Будь-якою Стороною в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення.
9.2.3. За взаємною згодою Сторін.
9.2.4. Розірвання Договору Клієнтом або відкликання ним акцепту Оферти після купівлі Товару/оплати послуг не покладає на Виконавця обов’язку повернення коштів, що були сплачені Виконавцю.
9.3. У випадку розірвання цього Договору його положення зберігають силу на термін, необхідний для врегулювання фінансових та інших розрахунків по даному Договору та додатків до нього.
10. Відповідальність Сторін.
10.1. Виконавець несе таку відповідальність за Договором:
10.1.2. Виконавець не несе відповідальності за Договором за будь-які дії/бездіяльність третіх сторін, за винятком тих, які ним залучені для виконання Договору.
10.1.3. За жодних обставин Виконавець не відшкодовує будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Клієнта та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Виконавець передбачати можливість настання таких збитків чи ні.
10.1.4. Виконавець звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання послуг за цією Офертою у випадках невиконання Клієнтом будь-якої з умов цієї Оферти.
10.2. Відповідальність Виконавця за Договором за будь-яким позовом або претензією, в тому числі з боку Клієнта, щодо кожного окремого замовлення обмежується сумою винагороди Виконавця за замовленням, виконання, невиконання або неякісне виконання якого спричинили настання відповідальності Виконавця.
10.3. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору та є поза контролем та волею Виконавця.
10.4. Сторони усвідомлюють, що Виконавець надає послугу з організації придбання Товару з інтернет-магазинів та забезпечує  зберігання, на умовах цього Договору, тому Виконавець не є а ні виробником Товару, а ні Продавцем Товару. Норми Закону України «Про захист прав споживачів» застосовується до Виконавця з урахуванням зазначеного застереження.
Покупець, приймаючи цей Договір, повністю розуміє і погоджується, що в разі укладення договору з Продавцем, Виконавець не є стороною зазначеного договору і не несе обов’язків, пов’язаних з його виконанням, крім передбачених цією Публічної офертою.
10.5. Давати згоду на обробку персональних послуг.
11. Інші умови.
11.1. Усі питання, неврегульовані Договором регламентуються чинним законодавством України.
11.2. Договір містить повну домовленість між Виконавцем та Клієнтом.

Ваша корзина